Op Oud Kraggenburg is het ook mogelijk om een excursie te boeken voor groepen vanaf 10 t/m maximaal 40 personen. We beginnen de excursie met een kop koffie of thee met Blokzijler brok. Vervolgens krijg u een rondleiding op het terrein door de eigenaar met een vertelling over de historie van de plek en zijn huidige functie. De woning houden we graag privé en valt dus buiten de rondleiding. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van foto’s.

Deze excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Voorlopig zijn de excursies te boeken op donderdag t/m zondag, tijden in onderling overleg.

Kosten
De kosten voor de excursie bedragen € 10,00 p.p.

Reservering
De reservering staat vast, nadat de helft van het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer: NL29 INGB 0005311800 t.a.v. J.A.D. Woolderink.  De andere helft betaalt u bij aankomst.

Voor meer informatie, reservering of overleg kunt u contact met ons opnemen.