ROUTE 8317

Route 8317 is een toeristische (fiets)route van ongeveer 25 km door de mooie omgeving van het dorp Kraggenburg in de Noordoostpolder, Flevoland. De route verbindt alle toeristisch interessante locaties met elkaar. De naam is gerelateerd aan de postcode van het bijzonder gevarieerde recreatiegebied.
Met trots laten wij ons gebied met onze streekeigen producten en cultuurhistorische waarden ontdekken, beleven, proeven, ruiken en voelen. Wij ontvangen u graag!
Oud-Kraggenburg ligt langs deze route. Wilt u het terrein bezichtigen dan is het belangrijk dat u contact opneemt met Johan Woolderink via de mail:  info@oud-kraggenburg.nl  of telefonisch 06 36320803, om een afspraak te maken voor bezichtiging op het terrein.  U kunt niet het huis binnen.

Bezichtiging alleen na afspraak.  Kosten € 10,00 p.p. ( zie verder excursie).
Bezichtigen kan ook op de open monumentdagen (2de weekend september) en tijdens het Uit-je-Tent weekend.

U bent welkom!
Download Routekaart-Route-8317
Meer informatie kunt u vinden op de website van Route 8317.