Excursies zijn mogelijk vanaf 10 personen tot maximaal 40.
Voorlopig zijn de excursies mogelijk van donderdag t/m zondag. Tijden in onderling overleg.
De excursie begint met een kop koffie of thee met Blokzijler brok.
Daarna krijgt u een een rondleiding op het terrein door de eigenaar met een vertelling over de historie van de plek en zijn huidige functie. Voor de goede orde we gaan niet in  huis. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van foto’s.
Het geheel duurt ongeveer 1.5 uur.

Kosten: € 10,00 p.p.

Reservering: de reservering staat vast, nadat de helft van het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer: NL29 INGB 0005311800 t.a.v. J.A.D. Woolderink.  De andere helft betaalt u bij aankomst.

Voor informatie, reservering of overleg:

Johan Woolderink

Email: info@oud-kraggenburg.nl

mobile: 06 36320803 vast: 0527 203316

Oud Kraggenburg-5Oud Kraggenburg-16